Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 06 lipca 2020 r. : zmieniające Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie + załącznik.

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. : zmieniające Zarządzenie Nr 32 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.