Zarządzenie nr 83 z dnia 16.06.2021 , udzielanie zamówień poniżej 130000 PLN.

18-06-2021 11:59
Władysław Sadowski