Zapytanie ofertowe: dostawa eksykatorów

2022-12-12

Warszawa 12.12.2022 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159 c

02-776 Warszawa

 

W związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz Zarządzenia nr 82 Rektora SGGW z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę eksykatorów w ramach realizacji projektu pt. “Badanie roli wilgotności powietrza suszącego w kształtowaniu warunków suszenia rozpyłowego” (Investigation on the role of drying air humidity in shaping the conditions of spray drying); program: PRELUDIUM 20

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoba do kontaktu: Alicja Barańska; e-mail: alicja_baranska@sggw.pl

12-12-2022 15:21
Mateusz Skłodowski