Zamrażarka niskotemperaturowa (-80°C) – informacja o zapytaniu ofertowym.

2021-09-15

Warszawa, dn. 15.09.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający – Szkoła  Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw, określonych poniżej:

  1. Przedmiot zamówienia: zamrażarka niskotemperaturowa (-80°C) – w ramach realizacji projektu badawczego NCBiR TANGO-IV-C/0005/2019-00 pt. „Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho”).
  2. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od zlecenia
  3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert): 100% cena
  4. Inne istotne warunki zamówienia:

– zamrażarka niskotemperaturowa szafowa

– minimum dwoje drzwi wewnętrznych i minimum 4 półki

– pojemność powyżej 200 litrów

– zakres temperatur -60°C do -80°C

 

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Projekt NCBR Tango-IV-C/0005/2019-00: Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho

 

15-09-2021 08:55
Mateusz Skłodowski