zamiar udzielenia zamówienia na odczynniki chemiczne – testy ELISA

2021-07-05

Warszawa, 05.07.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na odczynniki chemiczne – testy ELISA.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

05-07-2021 13:15
Mateusz Skłodowski