Zakup zestawu do izolacji limfocytów

2021-07-29

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Nauk Fizjologicznych
ul.
Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do izolacji limfocytów. Dostawy sukcesywne (FT/02/2021).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

29-07-2021 12:24
Krzysztof Szwejk
17-08-2021 12:27
Krzysztof Szwejk