Zakup zestawu do izolacji limfocytów – informacja o zamiarze udzielanie zamówienia.

2021-08-16

29/07/2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do izolacji limfocytów. Dostawy sukcesywne (FT/02/2021).

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

16-08-2021 17:27
Mateusz Skłodowski