Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”

07-01-2021 23:42
Krzysztof Szwejk
25-01-2021 18:35
Marta Ponichter