Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”.

SZP.253.12.2020 BNiPK.253.6.2020
2020-12-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sprawa SZP.253.12.2020   BNiPK.253.6.2020

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138g ust. 1 w związku z art. 138o ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”. Sprawa SZP.253.12.2020   BNiPK.253.6.2020

25-01-2021 19:20
Marta Ponichter
28-04-2021 15:42
Krzysztof Szwejk