Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW”

07-01-2021 23:42
Krzysztof Szwejk
25-01-2021 18:35
Marta Ponichter