Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW”.

SZP.253.13.2020, BNiPK.253.7.2020
2020-12-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SZP.253.13.2020  BNiPK.253.7.2020

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138g ust. 1 w związku z art. 138o ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW”. Sprawa nr SZP.253.13.2020, BNiPK.253.7.2020

25-01-2021 19:24
Marta Ponichter