Zakup termocyklerów

2021-04-15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Biologii
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup termocyklerów (2 szt.)

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

15-04-2021 15:26
Krzysztof Szwejk