Zakup termocyklerów –

2021-06-02

Warszawa dn. 2021-06-02

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Zakup termocyklerów (2 szt.)

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

02-06-2021 11:34
Mateusz Skłodowski
02-06-2021 11:36
Mateusz Skłodowski