Zakup taboretów laboratoryjnych – zamiar udzielenia zamówienia.

2021-08-19

Warszawa, 19.08.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Instytut Biologii

 

Katedra Nanobiotechnologii

 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 2 pkt 1 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

zakup taboretów laboratoryjnych

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

19-08-2021 13:46
Mateusz Skłodowski