Zakup przeciwciał do analiz Western Blot i immunohistochemicznych

2021-05-13

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia
Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,
02-776 Warszawa

Na podstawie Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
albo z zakresu działalności kulturalnej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

zakup przeciwciał do analiz Western Blot i immunohistochemicznych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

13-05-2021 10:46
Mateusz Skłodowski
13-05-2021 10:49
Mateusz Skłodowski