Zakup preparatów smarowych – udzielenie zamówienia

2021-04-14

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,
02-776 Warszawa

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup preparatów smarowych.

Zamówienia udzielono firmie:

EDVAC Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 27, 

05-090 Raszyn k. Warszawy

14-04-2021 13:46
Krzysztof Szwejk