Zakup oprogramowania komputerowego na realizację badań sensorycznych i konsumenckich

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym  na zakup:

Oprogramowania komputerowego na realizację badań sensorycznych i konsumenckich

Do realizacji zamówienia została wybrana firma: 

CogITos Mikołaj Baryłko

81-754 Sopot

ul. Dąbrowskiego 4 / 8

NIP: 583-204-92-84

Regon: 220905133

25-01-2021 15:49
Marta Ponichter
25-01-2021 16:06
Marta Ponichter