Zakup odczynników laboratoryjnych – zamiar udzielenia zamówienia

Zakup odczynników laboratoryjnych
2021-05-21

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk Ogrodniczych
Katedra Ochrony Roślin
Zakład Fitopatologii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników laboratoryjnych
Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

21-05-2021 10:37
Mateusz Skłodowski
21-05-2021 10:40
Mateusz Skłodowski