Zakup odczynników laboratoryjnych – udzielenie zamówienia.

2021-06-01

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                         Warszawa 31.05.2021 

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Fitopatologii
Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:  zakup odczynników laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

EURx Sp. z o.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

01-06-2021 15:24
Mateusz Skłodowski