Zakup odczynników do indukowania i analizy ferroptozy w komórkach nowotworowych – udzielenie zamówienia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa

na podstawie przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy dla zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego  produkcji  masowej służącej osiągnieciu rentowności  rynkowej lub pokrycia  kosztów  badań lub rozwoju, o których mowa w art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 ze zmian.), których  wartość  jest mniejsza od kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy

ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup odczynników do indukowania i analizy ferroptozy w komórkach nowotworowych (S15/03/2021).

Zamówienia udzielono firmie:
Sigma-Aldrich Sp. z.o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

23-04-2021 11:08
Krzysztof Szwejk