Zakup odczynników do hodowli komórkowej ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) (S15/05/2021) – udzielenie zamówienia

2021-06-30

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

  1. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

 

 

 

na podstawie przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy dla zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego  produkcji  masowej służącej osiągnieciu rentowności  rynkowej lub pokrycia  kosztów  badań lub rozwoju, o których mowa w art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 ze zmian.), których  wartość  jest mniejsza od kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy

ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup odczynników do hodowli komórkowej ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) (S15/05/2021).

Zamówienia udzielono firmie:
Life Technologies Polska Sp. z o. o.

  1. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

30-06-2021 14:38
Grzegorz Kushnir
30-06-2021 14:40
Grzegorz Kushnir