Zakup odczynników chemicznych – zamiar udzielenia zamówienia

2021-05-25

Warszawa 25.05.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

  1. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

zakup odczynników chemicznych  

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

25-05-2021 08:46
Mateusz Skłodowski
25-05-2021 08:47
Mateusz Skłodowski