Zakup odczynników chemicznych – zamiar udzielenia zamówienia

2021-08-17

Warszawa, 17.08.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami)  ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:

zakup odczynników chemicznych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

17-08-2021 15:34
Mateusz Skłodowski
17-08-2021 15:38
Mateusz Skłodowski