Zakup odczynników chemicznych – udzielenie zamówienia

2021-06-02

Warszawa, dn. 02.06.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

  1. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:

zakup odczynników chemicznych   

 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o.,

  1. Limbowa 5,

80-175 Gdańsk

02-06-2021 15:00
Mateusz Skłodowski