zakup odczynników chemicznych – Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

2021-07-01

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:

zakup odczynników chemicznych:

6-aminoquinolyl-N-hydrosysuccinimidyl carbamate (AQC) 25 mg

Zamówienia udzielono firmie:

JACEK MALINOWSKI Genore chromatografia Dr Jacek Malinowski

Trzciniec 181,

28-362 Nagłowice

01-07-2021 15:51
Grzegorz Kushnir
01-07-2021 15:52
Grzegorz Kushnir