Zakup odczynników chemicznych – Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu.

2021-07-01

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:

zakup odczynników chemicznych:

Kwas trifluorooctowy (TFA) 500 ml

Akrylamid / Bisakrylamid 29:1 40% 500 ml

2-merkaptoetanol 100 ml

N-acetylo-N-cysteina (NAC) 5g

Bromobiman 25mg

Koktajl inhibitorów proteaz 1ml

Białko G agaroza 10 ml

Odczynnik Griessa zmodyfikowany 10g

DAF FM DA 1 mg

L-Treonina 1g

L-Fenyloalanina 5g

L-DOPA 5g

DL-o-Tyrozyna 100 mg

Przeciwciała monoklonalne anty-3-nitrotyrozynowe 100 ug

Przeciwciała kozie anty-mouse 0,5 ml

Reduktaza glutationowa 100U

Ureaza 1VL

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

Szelągowska 30

61-626 Poznań

01-07-2021 15:55
Grzegorz Kushnir