Zakup odczynników chemicznych – ogłoszenie o udzielonym zamówieniu.

2021-07-01

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:

zakup odczynników chemicznych:

Metanol 2,5L HPLC

Etylowy alkohol 96%

Acetonitryl HPLC

Kwas octowy 99,5-99,9%

Kwas solny 35-38%

Kwas ortofosforowy 85%

Chloroform

Kwas trichlorooctowy

Aceton

NADPH

3-Amino-1,2,4-triazol 95%

Gliceryna 99,5%

1,4-Ditiotreitol (DTT) 99%

Octan sodu

Tiomocznik

2,7-dichlorofluoresceiny dioctan

Koncentratory białek 10K

Chlorek rtęci (II)

L-Lizyna

L-Tyrozyna

DL-m-Tyrozyna

L-Arginina

Zamówienia udzielono firmie:

Idalia Ludwikowscy Sp.jawna

ul. Marii Fołtyn 10

26-615 Radom

01-07-2021 15:53
Grzegorz Kushnir