Zakup odczynników chemicznych do oznaczania karotenoidów, chlorofili i cukrów – zamiar udzielenia zamówienia

2021-07-06

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 06.07.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników chemicznych do oznaczania karotenoidów, chlorofili i cukrów

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

06-07-2021 16:04
Mateusz Skłodowski