Zakup odczynników chemicznych do oznaczania karotenoidów, chlorofili i cukrów – informacja o udzieleniu zamówienia

2021-07-16

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 16.07.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych
Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: zakup odczynników chemicznych do oznaczania karotenoidów, chlorofili i cukrów

Zamówienia udzielono firmie:

POL-AURA JAKUB ŁAWRYNOWICZ

Różnowo 62e

11-001 Dywity

16-07-2021 11:07
Mateusz Skłodowski
16-07-2021 11:08
Mateusz Skłodowski