Zakup odczynników chemicznych

2021-01-07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników chemicznych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Do realizacji zamówienia została wybrana firma

MatTek In Vitro Life Science Laboratories, s.r.o

Mlynské Nivy 73

821 05 Bratislava II

Slovak Republic

25-01-2021 15:48
Marta Ponichter
25-01-2021 16:06
Marta Ponichter