Zakup materiałów laboratoryjnych do analiz – oznaczania karotenoidów, chlorofili i cukrów – informacja o udzielonym zamówieniu.

2021-07-16

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 16.07.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.)ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: zakup materiałów laboratoryjnych do analiz – oznaczania karotenoidów, chlorofili i cukrów

Zamówienia udzielono firmie:

„SHIM-POL A.M. Borzymowski”

Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka jawna

Ul. Lubomirskiego 5

05-080 Izabelin

16-07-2021 11:10
Mateusz Skłodowski
16-07-2021 11:11
Mateusz Skłodowski