Zakup ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) i odczynników do hodowli komórkowej (S15/04/2021) – zamiar udzielenia zamówienia

2021-05-31

28/05/2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

  1. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.)
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) i odczynników do hodowli komórkowej (S15/04/2021).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

31-05-2021 08:59
Mateusz Skłodowski