Zakup ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) i odczynników do hodowli komórkowej (S15/04/2021) – informacja o udzielonym zamówieniu.

2021-07-16

16/07/2021

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu
Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

 

Na podstawie przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy dla zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego  produkcji  masowej służącej osiągnieciu rentowności  rynkowej lub pokrycia  kosztów  badań lub rozwoju, o których mowa w art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 ze zmian.), których  wartość  jest mniejsza od kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy

ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) i odczynników do hodowli komórkowej (S15/04/2021).

Zamówienia udzielono firmie, oraz zawarto umowę:
Merck Life Science Sp. z.o.o.

  1. Szelągowska 30

61-626 Poznań

16-07-2021 15:59
Mateusz Skłodowski
20-07-2021 14:22
Mateusz Skłodowski