Zakup linii komórkowych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

zakup linii komórkowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Zamówienia udzielono firmie:

LGC Standards Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin

05-092 Łomianki

25-01-2021 16:40
Marta Ponichter