Zakup inhibitorów różnych procesów komórkowych i odczynnika do oceny proliferacji komórek – zamiar udzielenia zamówienia

2021-06-09

08/06/2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

  1. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup inhibitorów różnych procesów komórkowych i odczynnika do oceny proliferacji komórek (S15/06/2021).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

09-06-2021 09:27
Mateusz Skłodowski