zakup inhibitorów różnych procesów komórkowych i odczynnika do oceny proliferacji komórek (S15/06/2021) 0- Udzielenie zamówienia

2021-07-01

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

  1. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

 Na podstawie przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy dla zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego  produkcji  masowej służącej osiągnieciu rentowności  rynkowej lub pokrycia  kosztów  badań lub rozwoju, o których mowa w art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 ze zmian.), których  wartość  jest mniejsza od kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy

ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup inhibitorów różnych procesów komórkowych i odczynnika do oceny proliferacji komórek (S15/06/2021).

Zamówienie udzielono firmie:
Prospecta Sp. z o.o.

  1. Barbórki 8

04-511 Warszawa

01-07-2021 15:48
Grzegorz Kushnir