Zakup i dostawę odczynników chemicznych (kultury bakteryjne)

2021-01-07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup i dostawę odczynników chemicznych (kultury bakteryjne).

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

07-01-2021 23:41
Krzysztof Szwejk
25-01-2021 16:06
Marta Ponichter