Zakup hydroforu (1 szt.) oraz klimatyzatorów (2 szt.)

2021-01-12

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Zakup hydroforu (1 szt.) oraz klimatyzatorów (2 szt.)

 

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

25-01-2021 15:50
Marta Ponichter
25-01-2021 16:05
Marta Ponichter