Drobny sprzęt laboratoryjny

2021-05-14

Warszawa, 14.05.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

1. Vortex (wytrzasarka do prówbek z czujnikiem podczerwieni) (2 szt)
2. pH metr (1 szt)
3. Mieszadło magnetyczne (4 szt)
4. Huśtawka laboratoryjna (1 szt)
5. Zestaw pipet laboratoryjnych (1 szt (komplet 5 pipet))
6. Lodówko-zamrażarka (1 szt)
7. Zestaw do filtracji na butle (2 szt)
8. Zasilacz (2 szt)
9. Homogenizator szklany (3 szt)
10. Pompa próżniowa (1 szt)
11. Wirówka z rotorem na małe objętości (1 szt)

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

14-05-2021 14:02
Mateusz Skłodowski
14-05-2021 14:04
Mateusz Skłodowski