Usługi w zakresie naprawy i serwisu aparatury badawczej – zamiar udzielenia zamówienia.

2021-08-05

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

usługi w zakresie naprawy i serwisu aparatury badawczej.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

05-08-2021 08:49
Magdalena Filutowska
05-08-2021 09:01
Magdalena Filutowska