Usługi kompleksowej opieki medycznej w formie pakietów medycznych dla pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i członków ich rodzin.

Nr sprawy: SZP.253.20.2019.
Wykonawca:  Lux Med Sp. z o.o.
 
UMOWA nr 12/SGGW/2020  z dnia 17.02.2020 r.
 
Okres obowiązywania Umowy:  od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 28 lutego 2022 r.

Załączniki

19-05-2021 16:55
Dominik Garstecki