Usługa sekwencjonowania ludzkiego RNA wyizolowanego z tkanek utrwalonych w formalinie/parafinie (FFPE) – informacja o udzielonym zmówieniu

2021-06-07

02/06/2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu
Jana Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na
usługę sekwencjonowania ludzkiego RNA
wyizolowanego z tkanek utrwalonych w formalinie/parafinie (FFPE)
(PT/11/2020)
.

Zamówienia udzielono (oraz zawarto umowę) firmie:
CeGaT GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 23
D-72076 Tübingen, Niemcy

07-06-2021 08:45
Mateusz Skłodowski
07-06-2021 13:41
Mateusz Skłodowski