Usł.edukacyjne podnoszące kompetencje kadry badawczo-dydaktycznej SGGW w ramach projektu„Sukces z natury–kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania SGGW w Warszawie”SZP.253.5.2020 BNiPK.253.3.2020

SZP.253.5.2020 BNiPK.253.3.2020
2020-07-14
25-01-2021 18:40
Marta Ponichter