Taborety laboratoryjne – informacja o udzielonym zamówieniu.

2021-08-30

Warszawa, 30.08.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Instytut Biologii

 

Katedra Nanobiotechnologii

 

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw, określonych poniżej:

Przedmiot zamówienia: taborety laboratoryjne

Zamówienia udzielono firmie:

P.W. LENMET Jan Lęgowski

  1. Przemysłowa 27

85-758 Bydgoszcz

NIP: 554-166-94-50

 

30-08-2021 12:21
Mateusz Skłodowski