Świadczenie usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

SZP.253.11.2020
2020-12-07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Nr Sprawy SZP.253.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138g ust. 1 w związku z art. 138o  ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający informuje o prowadzonym postępowaniu na:

Świadczenie usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

25-01-2021 19:05
Marta Ponichter
25-01-2021 19:18
Marta Ponichter