Sukcesywne dostawy środków czystościowych dla SGGW przez okres 18 m-cy.

Sprawa nr SZP.250.9.2020

Umowa nr 69/SGGW/2020 

Zadanie 2  Sukcesywne dostawy mydła, kremów do rąk oraz galanterii hotelowej dla SGGW

Umowa obowiązuje od dnia 06.10.2020 roku – dostawy będą realizowane przez okres 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Załączniki

19-05-2021 16:31
Dominik Garstecki