Sukcesywna dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacji i wentylacji oraz odbiór i utylizacja zużytych filtrów dla SGGW

Umowa nr 64/SGGW/2020

Umowa obowiązuje od dnia 25.09.2020r. – dostawy będą realizowane w terminie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty łącznej wszystkich dostaw.

Załączniki

19-05-2021 16:46
Dominik Garstecki