Sukcesywna dostawa materiałów oświetleniowych dla SGGW w Warszawie

SZP.250.14.2021

Umowa nr 61/SGGW/2021 z dnia 30.07.2021r.

Sukcesywna dostawa materiałów oświetleniowych dla SGGW w Warszawie

Umowy  obowiązuje przez okres 18 miesięcy lub do wyczerpania  kwoty łącznej  wszystkich dostaw.

05-08-2021 12:09
Katarzyna Markowska