Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych oraz dekarskich dla SGGW w Warszawie

SZP.250.12.2021
2021-09-15

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych oraz dekarskich dla SGGW w Warszawie

Zadanie 1:  METALZBYT-HURT SP. Z.O.O

Umowa nr 70/SGGW/2021 z dnia 09.09.2021r.

Umowy  obowiązuje przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania  kwoty łącznej  wszystkich dostaw.

Zadanie 2: BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PIASECZNO

Umowa nr 71/SGGW/2021 z dnia 06.09.2021r.

Umowy  obowiązuje przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania  kwoty łącznej  wszystkich dostaw.

15-09-2021 10:28
Katarzyna Markowska