Sukcesywna dostawa czasopism krajowych i zagranicznych w prenumeracie na rok 2021

SZP.250.50.2020
Umowa nr 87/SGGW/2020
Zadanie III i IV dostawa czasopism zagranicznych i baz online
Umowa obowiązuje od 01.01.2021r do 31.12.2021r.
19-05-2021 14:00
Dominik Garstecki
19-05-2021 16:28
Dominik Garstecki